Algerien- Außenhandel : Die wichtigsten Lieferanten Algeriens im 1. Quartal 2020

Land                            Betrag               
                                  (Mio. USD)

– China                        1.549           
– Frankreich                 951         
– Italien                         741   
– Spanien                      570     
– Deutschland               558   
– USA                              488    
-Türkei                           421       
– Argentinien                 326  
– Brasilien                      277     
– Russland                      271    
– Ukraine                       204 
– Indien                          194   
– Süd-Korea                    189
– Ägypten                       167  
– Saudi-Arabien 118         Rest der Welt (143 Länder): 2.089,32 

Insgesamt : 9.121,76

ليكن في علم جميع المسافرين الى الجزائر انه قد تم رفع إلزامية الإمتثال للحجر الصحي .
وتبعا لذالك يجب أن يخضع الاشخاص القادمون إلى التراب الوطني للشروط التالية:
- إستظهار كشف للنتائج السلبية لاختبار RT-PCR مدته 36 ساعة;
- إجراء اختبار مضاد للجينات عند الوصول.

 

Les personnes accédant au territoire national devront se soumettre aux conditions suivantes :

 

. La présentation d’un test RT-PCR négatif de 36 heures.

. La réalisation d’un test antigénique à l’arrivée.